"Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн" аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн" аудитын тайлан28татах