Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан26татах
2.Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан32татах