Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академитай хамтран Орхон аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.

2020-05-26 Орхон аймаг

Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академитай хамтран Орхон аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XVI ХУРАЛДААНД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛАВ.

2020-05-13 Орхон аймаг

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XVI ХУРАЛДААНД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛАВ.

Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарт хүргүүллээ.

2020-04-28 Орхон аймаг

Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарт хүргүүллээ.

Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо

2020-02-11 Орхон аймаг

Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо

Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

2019-12-24 Орхон аймаг

Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

2019-12-18 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.