Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

2019-12-24 Орхон аймаг

Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

2019-12-18 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн Засаг дарга, БСУГ-т хүргүүллээ.

2019-12-04 Орхон аймаг

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн Засаг дарга, БСУГ-т хүргүүллээ.

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

2019-12-03 Орхон аймаг

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2019-09-18 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

2019-09-17 Орхон аймаг

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.