Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XIV хуралдаанд Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн тухай танилцуулав.


            Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар 2019.06.28-ны өдрийн аймгийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн IX хуралдаан болон 2019.07.05-ны өдрийн Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XIV хуралдаанд танилцууллаа. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн ИТХ-н хуралдаанд ТШЗ нар оролцсон ба хурлаас ТЕЗ болон ТШЗ нарт аудитаар өгөгдсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, төсвийн сахилга батыг сайжруулах үүрэг, чиглэл өгөгдлөө.