Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.


Төсвийн байгууллагуудын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2019.12.18-ны 10:00 цагт Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын /Хүүхдийн ордон/ зааланд нийт төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит ААН-үүдийн удирдлага, нягтлан бодогчдыг хамруулан зохион байгууллаа. Энэ үеэр 2018 оны санхүүгийн тайланд гүйцэтгэсэн аудитын дүнгийн талаар болон нийтлэг гарсан алдаа, зөрчлийг хэрхэн арилгах талаар болон 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийхтэй холбоотой бодлого, чиглэл, анхаарах асуудлыг танилцууллаа.