Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн Короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо


Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн Короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо