Аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээ тогтоох тухай

2020-06-30 Орхон аймаг

Аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээ тогтоох тухай

НАМ, ЭВСЭЛ ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2020-06-04 Орхон аймаг

НАМ, ЭВСЭЛ ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академитай хамтран Орхон аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.

2020-05-26 Орхон аймаг

Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академитай хамтран Орхон аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XVI ХУРАЛДААНД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛАВ.

2020-05-13 Орхон аймаг

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XVI ХУРАЛДААНД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛАВ.

Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарт хүргүүллээ.

2020-04-28 Орхон аймаг

Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарт хүргүүллээ.

Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо

2020-02-11 Орхон аймаг

Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо