Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн Короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо

2020-02-11 Орхон аймаг

Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн Короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск болон гар ариутгагчийг олголоо

Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

2019-12-24 Орхон аймаг

Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

2019-12-18 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн Засаг дарга, БСУГ-т хүргүүллээ.

2019-12-04 Орхон аймаг

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг ҮАГ, аймгийн Засаг дарга, БСУГ-т хүргүүллээ.

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

2019-12-03 Орхон аймаг

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2019-09-18 Орхон аймаг

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.